# Bilgi Formu

  Mide kanserleri, her ne kadar görülme sıklığı diğer kanser türlerine göre yıllar içerisinde azalsa da, kısmen önlenebilir bir kanser türü olması açısından önemini koruyor. Özellikle mide kanseri alanında elde edilen bilimsel gelişmeler, kanser henüz oluşmadan önlenebilmesi noktasında ciddi atılımlar sağlamış durumda.

  Erken mide kanserinin ilişkili semptomları yoktur. Ancak, tesadüfi şikayetleri olan bazı hastalarda erken mide kanseri teşhisi konulabilmektedir. Mide kanserinin çoğu belirtisi ilerlemiş evrede karşımıza çıkabilmektedir.Mide kanseri genellikle sinsi seyreder. Karında mide bölgesinde rahatsızlık hissi en sık belirtidir.

  Sık rastlanılan belirtiler;

  Kilo kaybı ve karın ağrısı

  İştahsızlık

  Halsizlik

  Bulantı

  Kusma

  Midede şişkinlik hissi

  Karaciğer büyümesi, karında sıvı birikmesi veya sarılık gibi bulguları ile gelen hastalar mevcuttur.

  Hazımsızlık, şişkinlik, iştahsızlık gibi sık rastlanan şikayetler mide kanserinde de görülebilir. Midenin girişini tutan kanserlerde yutma güçlüğü, çıkışını tutan kanserlerde de kusma görülebilir. Özel bir belirti vermeden sinsice ilerlediği için ve belirti verdiğinde ileri evrelere ulaşmış olacağı için bir erişkinde her türlü hazım sorununda endoskopi yapılarak mide gözle incelenmelidir.

  Mide Kanseri Tanısı

  Üst gastrointestinal endoskopi tanı koydurucu yöntemdir. Bu yöntemle mide iç yüzeyi tamamen izlenir ve şüpheli bölgelerden biyopsi alınarak tanı konulur. Tanı konma oranı %95’in üzerindedir.

  Tanı kesinleştikten sonra hastalığın derecesi bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans, abdominal ultrasonografi ile yapılır. Diğer bir tanı koyma yöntemi de laparaskopidir (genel anestezi altında ışıklı bir kamera ile karın içerisine bakılması).

  Mide kanserinin evreleri nelerdir?

  Mide veya özafagusun adenokarsinomunun evreleri aşağıdakileri içerir:

  Evre I. Bu evrede, tümör özafagus veya midenin iç yüzeyini döşeyen doku katmanıyla sınırlıdır. Kanser hücreleri az sayıda yakındaki lenf nodlarına da yayılmış olabilir.

  Evre II. Bu evredeki kanser özafagus veya mide duvarının daha derin bir kas katmanına doğru büyüyerek daha derine yayılmıştır. Kanser daha fazla sayıda lenf noduna da yayılmış olabilir.

  Evre III. Bu evrede kanser özafagus veya midenin tüm katmanlarında büyüme göstermiş olabilir ve yakındaki yapılara yayılabilir. Veya lenf nodlarını yaygın şekilde tutan daha küçük bir kanser olabilir.

  Evre IV. Bu evre kanserin vücudun uzak bölgelerine yayıldığını belirtir.

  Mide kanseri tedavi yöntemleri

  Mide kanserinin temel tedavi yöntemi midenin alınması olarak tanımlanabilen gastrektomi adlı cerrahi operasyondur. Bu operasyon ile midede bulunan bütün tümör dokusu ve yayılım göstermişse lenf benzeri dokular çıkarılır. Midenin tamamen çıkarılması işlemine total gastrektomi, yaklaşık %80’inin çıkarılması işlemine ise subtotal gastrektomi adı verilir. Uygulanacak olan cerrahi girişim hastanın yaşı, sağlık durumu, hastalığın evresi ve yayılım gösterip göstermemesi gibi etmenlere bağlı olarak değişir. Bazı durumlarda cerrahi girişim öncesinde belli bir süre boyunca kemoterapi (ilaç tedavisi) uygulanabilir. Bu uygulama ile özellikle lokal yayılım gösteren kanser hastalıklarında son derece faydalı sonuçlar elde edilir.

  Mide kanseri tedavisinde dikkat gerektiren ve önem taşıyan bir diğer nokta ise mide alındıktan sonra beslenme tercihlerinin düzenlenmesidir. Gastrektomi ameliyatından sonra tokluk hissi her zamankinden daha erken hissedilir ve bu durum hastaların yeterli kalori alamamasına yol açabilir. Mide çıkarıldıktan sonra yiyecekler yemek borusundan direkt olarak ince bağırsağa geçer, dolayısıyla ameliyat öncesinde mevcut olan depolama alanı artık mevcut değildir. Kalori yetersizliğine bağlı problemlerin önüne geçmek için hastaların ameliyat sonrası sık aralıklarla ve küçük porsiyonlarda beslenmesi gerekir. Ayrıca gastrektomi operasyonundan sonra yiyeceklerle alınan demirin ve B12 vitamininin emilimi sağlanamaz. Bu nedenle bu vitaminlerin düzenli olarak enjeksiyon yolu ile alınması gerekebilir.

  ismail-ozsan-yorum
  telefon
  whatsapp
  facebook
  instagram