# Bilgi Formu

  Safra yolları kanseri, safra kanallarında malign (kanser) hücrelerin oluştuğu nadir bir hastalıktır.

  Safra kesesi kanserleri, özellikle kese duvarından kaynaklanan kötü huylu tümörlerdir. Safra kesesi içerisindeki polipler, safra kesesi iltihapları, obezite, nitrozamin gibi bazı kimyasal maddeler safra kesesi kanserinin başlıca nedenleri olabilir. Safra kesesi taşları olan kişilerde çok daha kolay teşhis edilebilen safra kesesi kanseri, farklı nedenlerle belirti vermeye başladığında kanser ileri evrede yakalanmış olur. Küçük kanallar, karaciğerden çıkan sağ ve sol hepatik kanalları oluşturmak için bir araya gelirler. İki kanal karaciğer dışında birleşir ve ortak hepatik kanalı oluşturur. Kistik kanal safra kesesini ortak hepatik kanala bağlar. Karaciğerden gelen safra hepatik kanallar, ortak hepatik kanal ve kistik kanaldan geçer ve safra kesesinde depolanır.

  İki tip safra yolları kanseri vardır;

  İntrahepatik safra yolları kanseri:

  Karaciğerin içindeki safra kanallarında bu tip kanserler oluşur. Sadece az sayıda safra kanalı kanseri intrahepatiktir. İntrahepatik safra yolları kanserleri de intrahepatik kolanjiokarsinoma olarak adlandırılır.

  İntrahepatik safra kanalları, karaciğerin içinde safra taşıyan küçük tüpler ağıdır. Kanallar olarak adlandırılan en küçük kanallar, karaciğerden safrayı drene eden sağ hepatik safra kanalı ve sol hepatik safra kanalı oluşturmak için bir araya gelirler. Safra kesesinde saklanır ve yiyecek sindirildiğinde serbest bırakılır.

  Ekstrahepatik safra yolları kanseri:

  Ekstrahepatik safra kanalı, hilum bölgesinden ve distal bölgeden oluşur. Her iki bölgede de kanser oluşabilir;

  Perihilar safra yolları kanseri:

  Bu tip kanser hilum bölgesinde, sağ ve sol safra kanallarının karaciğerinden çıktığı ve ortak hepatik kanalı oluşturmak üzere birleştiği bölgedir. Periilar safra kanalı kanseri de Klatskin tümörü veya perihilar kolanjiokarsinom olarak adlandırılır.

  Distal ekstrahepatik safra yolları kanseri:

  Bu tip bir kanser distal bölgede bulunur. Distal bölge pankreastan geçen ve ince bağırsakta biten ortak safra kanalından oluşur. Distal ekstrahepatik safra kanalı kanseri de ekstrahepatik kolanjiokarsinoma olarak adlandırılır.

  Ekstrahepatik safra kanalları, karaciğerin dışında safra taşıyan küçük tüplerdir. Ortak hepatik kanal (hilum bölgesi) ve ortak safra kanalı (distal bölge) oluşur. Safra karaciğere konur ve saklandığı yerdeki safra kesesine, ortak hepatik kanal ve kistik kanaldan akar. Gıda sindirildiğinde safra kesesinden safra kesilir.

  Kolit veya bazı karaciğer hastalıklarına sahip olmak safra kanalı kanseri riskini artırabilir.

  Hastalık riskinizi artıran her şey bir risk faktörü olarak adlandırılır. Bir risk faktörüne sahip olmak kansere yakalanmanız anlamına gelmez; Risk faktörlerine sahip olmamanız, kanser olmayacağınız anlamına gelmez. Risk altında olabileceğini düşünen kişiler bunu doktorlarıyla tartışmalıdır.

  Safra Yolları Kanseri İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

  – Primer sklerozan kolanjit (safra kanallarının inflamasyon ve skarla tıkanmasıyla ilerleyen ilerleyici bir hastalık)

  – Kronik ülseratif kolit

  – Safra kanallarındaki kistler (kistler safra akışını bloke eder ve şişmiş safra kanallarına, iltihap ve enfeksiyona neden olabilir)

  – Çin karaciğeri fluke paraziti ile enfeksiyon.

  Safra kesesi kanserlerinin belirtileri arasında sıklıkla;

  Sarılık,

  Karın ağrısı,

  Sindirimle ilgili problemler,

  Bulantı, kusma,

  Yiyeceklere tahammülsüzlük,

  Zayıflama,

  Koyu renkli idrar, beyaz renkte dışkı gözlenir.

  Safra Yolları Kanserinin teşhis edilmesinde yardımcı olabilecek testler ve prosedürler;

  Fiziksel Muayene ve aile öyküsü:

  Vücudun genel belirtilerini kontrol etmek için muayene önemlidir. Hastanın sağlık alışkanlıklarının geçmişi ve geçirdiği hastalıklar ve önceden aldığı tedaviler ile ilgili bilgileri öğrenmek önemlidir.

  Karaciğer fonksiyon testleri:

  Karaciğerin kanla beslenen bilirubin ve alkalin fosfataz miktarlarını ölçmek için kan örneğinin kontrol edildiği bir prosedür. Bu maddelerin normalden daha yüksek bir miktarı, safra kanalı kanserinden kaynaklanabilecek bir karaciğer hastalığı belirtisi olabilir.

  Laboratuvar testleri:

  Doku, kan, idrar veya vücuttaki diğer maddelerin örneklerini test eden tıbbi prosedürlerdir. Bu testler hastalığı teşhis etmede, tedavi planlamasında ve kontrol edilmesinde ya da zaman içinde hastalığı izlemede yardımcı olur.

  Karsinoembriyonik antijen (CEA) ve CA 19-9 tümör marker testi:

  Vücuttaki organlar, dokular veya tümör hücreleri tarafından yapılan belirli maddelerin miktarını ölçmek için bir kan, idrar veya doku örneğinin kontrol edildiği bir prosedür. Bazı maddeler, vücutta artan seviyelerde bulunurken belirli kanser türlerine bağlıdır. Bunlara tümör belirteçleri denir. Normalden daha yüksek karsinoembriyonik antijen (CEA) ve CA 19-9 seviyeleri safra yolları kanseri olduğu anlamına gelebilir.

  Ultrason muayenesi:

  Yüksek enerjili ses dalgalarının (ultrason) batın gibi iç doku veya organlardan dışarı çıktığı ve ekolar oluşturduğu bir prosedür. Ekolar, sonogram adı verilen vücut dokularının bir resmini oluşturur. Resim daha sonra bakmak için basılabilir.

  CT taraması (CAT taraması):

  Farklı açılardan alınan, karın gibi vücudun içindeki alanların ayrıntılı resimlerini yapan bir prosedür. Resimler bir x-ray makinesine bağlı bir bilgisayar tarafından yapılır. Bir boya, bir damar içine enjekte edilebilir veya organların veya dokuların daha net görünmesine yardımcı olmak için yutulabilir. Bu prosedüre ayrıca bilgisayarlı tomografi, bilgisayarlı tomografi veya bilgisayarlı aksiyal tomografi denir.

  MRI (manyetik rezonans görüntüleme):

  Bir mıknatıs, radyo dalgası ve bir bilgisayar kullanarak vücudun içindeki alanların bir dizi ayrıntılı resmini yapmak için bir prosedür. Bu prosedüre ayrıca nükleer manyetik rezonans görüntüleme (NMRI) denir.

  MRCP (manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi):

  Karaciğer, safra kanalları, safra kesesi, pankreas ve pankreatik kanal gibi vücut bölgelerinin detaylı resimlerini yapmak için mıknatıs, radyo dalgaları ve bilgisayar kullanan bir prosedür.

  Bir doku örneği elde etmek ve safra yolları kanserini teşhis etmek için farklı prosedürler kullanılabilir.

  Hücreler ve dokular bir biyopsi sırasında çıkarılır, böylece kanser belirtilerini kontrol etmek için bir patolog tarafından bir mikroskop altında görülebilir. Hücre ve doku örneğini elde etmek için farklı prosedürler kullanılabilir. Kullanılan prosedür tipi, hastanın ameliyat için yeterli olup olmadığına bağlıdır.

  Safra Yolları Kanserinde Biyopsi

  Biyopsi prosedürlerinin türleri aşağıdakileri içerir;

  Laparoskopi:

  Kanser belirtilerini kontrol etmek için safra kanalları ve karaciğer gibi karnın içindeki organlara bakmak için kullanılan cerrahi bir prosedür. Karın duvarında küçük kesikler (kesikler) yapılır ve insizyonlardan birine bir laparoskop (ince, ışıklı tüp) yerleştirilir. Kanser belirtileri için kontrol edilmek üzere doku numunelerinin alınması gibi prosedürlerin gerçekleştirilmesi için aynı veya diğer insizyonlardan başka aletler eklenebilir.

  Perkütan transhepatik kolanjiografi (PTC):

  Karaciğer ve safra kanallarını röntgenlemek için kullanılan bir prosedür. İnce bir iğne kaburgaların altındaki cilde ve karaciğere yerleştirilir. Boya karaciğer veya safra kanallarına enjekte edilir ve bir röntgen çekilir. Bir doku örneği alınır ve kanser belirtileri açısından kontrol edilir. Eğer safra kanalı tıkanırsa, ince bağırsakta ince bağırsağa ya da vücudun dışında bir toplama torbasına boşaltmak için karaciğere stent adı verilen ince ve esnek bir tüp bırakılabilir. Bu prosedür, bir hastanın ameliyat yapamadığı durumlarda kullanılabilir.

  Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP):

  Karaciğerinden safra kesesine ve safra kesesinden ince bağırsağa safra taşıyan kanalların (tüplerin) röntgeninde kullanılan bir prosedür. Bazen safra kanalı kanseri bu kanalların safra akışını daraltmasına ve bloke etmesine veya yavaşlamasına neden olur ve bu da sarılığa neden olur. Bir endoskop ağız ve mideden ve ince bağırsağa geçirilir. Boya, safra kanallarına endoskop (ince, tüp benzeri bir alet ve görüntüleme için bir lens) yoluyla enjekte edilir ve bir röntgen çekilir. Bir doku örneği alınır ve kanser belirtileri açısından kontrol edilir. Eğer safra kanalı tıkanırsa, tıkanıklığı kaldırmak için kanala ince bir tüp yerleştirilebilir. Bu tüp (veya stent) kanalı açık tutmak için yerinde bırakılabilir. Bu prosedür, bir hastanın ameliyat yapamadığı durumlarda kullanılabilir.

  Endoskopik ultrason (EUS):

  Genellikle ağız veya rektum yoluyla bir endoskopun vücuda yerleştirildiği bir prosedür. Endoskop, incelemek için bir ışık ve bir lens ile ince, tüp benzeri bir araçtır. Endoskopun sonundaki bir prob, yüksek enerjili ses dalgalarını (ultrason) iç doku veya organlardan uzaklaştırmak ve eko yapmak için kullanılır. Ekolar, sonogram adı verilen vücut dokularının bir resmini oluşturur. Bir doku örneği alınır ve kanser belirtileri açısından kontrol edilir. Bu prosedüre endosonografi de denir.

  Safra Yolları Kanserinde Prognoz

  Bazı faktörler prognozu (iyileşme şansı) ve tedavi seçeneklerini etkiler.

  Prognoz (iyileşme şansı) ve tedavi seçenekleri aşağıdakilere bağlıdır;

  – Tümörün safra kanalı sisteminin üst veya alt kısmında olmasına

  – Kanserin safhası (sadece safra kanallarını mı etkiliyor, yoksa karaciğere, lenf bezlerine veya vücudun diğer yerlerine yayılmış mı?)

  – Kanserin yakın sinirlere veya damarlara yayılıp yayılmadığına

  – Tümörün tamamı ameliyatla tamamen temizleyebilir mi

  – Hastanın primer sklerozan kolanjit gibi başka koşulları olup olmadığına

  – CA 19-9 seviyesinin normalden yüksek olup olmadığına

  – Kanserin evresine ya da tekrarlanmış olup olmadığına bağlıdır.

  Tedavi seçenekleri ayrıca kanserin neden olduğu semptomlara da bağlı olabilir. Safra kanalı kanseri genellikle yayıldıktan sonra görülür ve ameliyatla tamamen kaldırılabilmesi tecrübeli bir cerrah ve profesyonel bir ekip tarafından sunulabilmektedir. Bu şekilde hastanın yaşam süresi ve yaşam kalitesi arttırılabilir.

  Tanı;

  Safra kesesi kanseri tanısında kullanılan yöntemler ve tetkikler şunlardır;

  Laboratuvar tetkiklerde bilirubin seviyesi ve alkali fosfataz yükselmiştir. Fakat bu bulgular iyi huylu hastalıktan ayırt edilmesi için yeterli değildir.

  MR, Ultrasonografi ve/veya bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme tetkikleri

  Safra yollarını görüntülemek için kullanılan “kolanjiografi”

  Anjiografi, ERCP( Endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi ) gibi özelleşmiş teknikler ile damarları ve safra yollarını görüntüleme.

  Tedavi

  Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler ; cerrahi, radyoterapi, kemoterapi gibi farklı seçenekleri içermektedir.

  Safra kanalı kanserinde konsültasyon

  Görüntüleme testlerinizin sonuçları tedavinize rehberlik etmek açısından yardımcı olacaktır.

  Kolanjiyokarsinom (safra kanalı kanseri) tedavisi aşağıdakileri içerebilir:

  Mümkün olduğunda, doktorlar kanserin olabildiğince büyük bölümünü çıkarmayı denerler. Çok küçük safra kanalı kanserlerinde, bu işlem safra kanalının bir bölümünün çıkarılmasını ve kesilen uçların birleştirilmesini kapsar. Daha ileri evre safra kanalı kanserlerinde, yakındaki karaciğer dokusu, pankreas dokusu veya lenf bezleri de çıkarılabilir.

  Karaciğer nakli. Karaciğerin alınarak yerine bir vericiden alınan bir karaciğerin konulması (karaciğer nakli), hilar kolanjiyokarsinomun bulunduğu belirli olgularda bir seçenek olabilir. Birçok hasta için karaciğer nakli hilar kolanjiyokarsinomda iyileşme sağlasa da, karaciğer nakli sonrası kanserin tekrar etme ihtimali vardır.

  Kemoterapi kanser hücrelerini öldürmek için ilaçları kullanır. Kemoterapiden karaciğer naklinden önce kullanılabilir. Bu aynı zamanda ileri evre kolanjiyokarsinomu olan kişilerde hastalığın yavaşlamasına ve belirti ve semptomların hafiflemesine yardımcı olmak için bir seçenek olabilir.

  Radyasyon tedavisi. Radyasyon tedavisinde foton (x ışınları) ve protonlar gibi yüksek enerji kaynakları kanserli hücrelere zarar vermek ve onları yok etmek için kullanılır. Radyasyon tedavisinde radyasyon ışınlarını vücudunuza yönelten bir makina kullanılabilir (eksternal ışın radyoterapisi) Ya da, vücudunuzun içerisindeki kanserli bölgeye yakın bir alana radyoaktif bir madde yerleştirilebilir (brakiterapi).

  Fotodinamik tedavi. Fotodinamik tedavide, ışığa duyarlı bir kimyasal bir toplar damara enjekte edilir ve hızla büyüyen kanser hücrelerinde toplanır. Kanser hücrelerine yönlendirilen lazer ışığı bu hücrelerde kimyasal bir tepkimeye neden olarak onların ölmesini sağlar. Tipik olarak birden fazla tedaviye ihtiyaç duyacaksınız. Fotodinamik tedavi belirti ve semptomlarınızı hafifletebilir ve aynı zamanda kanserin büyümesini yavaşlatabilir. Tedavilerden sonra güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmanız gerekir.

  Safra drenajı. Biliyer drenaj, safra akşının eski haline getirildiği bir işlemdir. Kanser etrafındaki kanserin yeniden yönlendirmek üzere yapılan bir bypass ameliyatını veya kanser nedeinyle çökmüş bir safra kanalını açık tutmak üzere stent yerleştirilmesini kapsayabilir. Biliyer drenaj kolanjiyokarsinomun belirti ve bulgularını hafifletmeye yarar.

  ismail-ozsan-yorum
  telefon
  whatsapp
  facebook
  instagram